Skibilder 1995-2006

OL ilden kommer til Nesseby i 1994

NNM i orientering i Nesseby 1992

Friidrettsbilder fra 1990 til 2006

Friidrettsbilder fra 1980-tallet

Fotball i Ilar på 1980-tallet