Bli medlem eller støttemedlem

Benytter du noen av tilbudene til Ilar eller setter du pris på det arbeidet som IL Ilar gjør, så støtt oss med å betale medlemskontigent!


Du blir medlem ved å betale kontigententen inn i nettbanken på konto nr 4930.30.09115 eller vipps til 135889. Merk innbetalingen med om du ønsker å være familiemedlem, enkeltmedlem eller støttemedlem.

Kontigentsatsene for er
:
  • Familiemedlemsskap: 300,- kr
  • Enkeltmedlemsskap: 100,- kr
Oppdatert 23.09.2019
Untitled Document