Ilars friluftscamp 2012
Enkelte gikk veldig fort på Ilarstien opp til ilargammen.. Govat/foto: Charles Petterson
Natursti i ulike grupper langs ilarstien til ilargammen Govat/foto: Charles Petterson
Bjørnegruppa løser naturstioppgaver Govat/foto: Charles Petterson
Gaupegruppa løser oppgaver og enkelte gåter.  Govat/foto: Charles Petterson
Snømusgruppa Govat/foto: Charles Petterson
En liten pause Govat/foto: Charles Petterson
Ulvegruppa på ilarstien Govat/foto: Charles Petterson
Hvor er post nr 4?  Govat/foto: Charles Petterson
Friluftscampen på vei til ilargammen Govat/foto: Charles Petterson
Over en tørrlagt bekk og det er kun 170 m igjen til ilargammen  Govat/foto: Charles Petterson
Elen og Eva lærer de andre hvordan en skal lage et bål Govat/foto: Charles Petterson
 Govat/foto: Charles Petterson
Morten lærer hvordan en lager og setter rypesnarer Govat/foto: Charles Petterson
Rolf Matti forklarer hvordan en kokegrop lages Govat/foto: Charles Petterson
Kjøttet som skal i kokegropa Govat/foto: Charles Petterson
Kokegropa Govat/foto: Charles Petterson
Noen var veldig sulten... Govat/foto: Charles Petterson
Andre var spinnvill... Govat/foto: Charles Petterson
Mens andre testet ut hvor mye varme det var i den nye vedovnen som FEFO har sponset.  Govat/foto: Charles Petterson
Alle deltakere på friluftscampen har fått en FEFO buff og en FEFO kopp.  Govat/foto: Charles Petterson
Leirområdet i skogen ved ilargammen Govat/foto: Charles Petterson
Endelig villsaukjøtt tilberedt på steinaldervis Govat/foto: Charles Petterson
Alle fikk mat og var veldig fornøyd Govat/foto: Charles Petterson
 Govat/foto: Charles Petterson
Lørdagsgodter ved bålet mens Ken Ronny fortalte hva en skulle gjøre hvis bjørnen dukket opp i skogen. Vi fikk også noen bjørnehistorier... Govat/foto: Charles Petterson
Alle lyttet spent! Govat/foto: Charles Petterson
 Govat/foto: Charles Petterson
Noen forsøker å gjømme seg Govat/foto: Charles Petterson
Kveldsmat Govat/foto: Charles Petterson
Hodemassasje... Govat/foto: Charles Petterson
Nytt vedhus settes opp. Hmm... er det helt rett? Govat/foto: Charles Petterson
Mange gode historier fortelles rundt bålet... Govat/foto: Charles Petterson
hmm...tro om det er mobildekning i år?? Govat/foto: Charles Petterson
Bålkos i mørket Govat/foto: Charles Petterson
Fakkel! Govat/foto: Charles Petterson
 Govat/foto: Charles Petterson
Laks på ca. 6 kg tatt i Bergebyelva ble det også på en av campdeltakerne  Govat/foto: Charles Petterson
En morgenfugl som våknet kl. 06.00.... Govat/foto: Charles Petterson
Frokost! Govat/foto: Charles Petterson
Flere som spiser frokost Govat/foto: Charles Petterson
Noen som våkner etter å ha fått i seg en frokost.... Govat/foto: Charles Petterson
Førstehjelp uten moderne hjelpemiddel Govat/foto: Charles Petterson
Hva skjer når du bare ser med et øye?  Govat/foto: Charles Petterson
Dybdesynet forsvinner, og det blir vanskelig å gå! Govat/foto: Charles Petterson
Når en ikke ser noe trenger en hjelp... Govat/foto: Charles Petterson
Andre må klare seg uten hjelp..... Govat/foto: Charles Petterson
Hva må en gjøre i skogen når foten er brukket? Dette.... Govat/foto: Charles Petterson
Det er vanskelig å gå når foten er brekt... Govat/foto: Charles Petterson
hmmm...dette var jo gøy! Govat/foto: Charles Petterson
Maila lærer hvordan en skal kaste lasso! Govat/foto: Charles Petterson
Rolf Matti lærer hvordan en skal fiske med en kasteboks Govat/foto: Charles Petterson
Matti lærer hvordan en skal orientere seg i naturen uten moderne hjelpemiddel Govat/foto: Charles Petterson
Friluftscampen avsluttes og alle turiorienterer ned til bygda Govat/foto: Charles Petterson
Første O-post Govat/foto: Toril Iversen
hmm...hvor er neste O-post?? Govat/foto: Toril Iversen