Vedtekter IL ILAR
Ilars vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i 2001, og du finner dem i sin helhet HER.
Oppdatert 21.05.2013
Untitled Document