Politiattest
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for IL ILAR som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Dersom du har påtatt deg et trener- eller laglederansvar i Ilar skal du laste ned skjemaet nedenfor, skrive det ut og fylle inn alle påkrevde felter.
 
 
 
Dette kravet ble innført for alle norske lag og foreninger for noen år tilbake og det er et pålegg som også Ilar selvsagt følger.

Dersom du har påtatt deg et trener- eller laglederansvar i Ilar skal du laste ned skjemaet nedenfor, skrive det ut og fylle inn alle påkrevde felter. Du tar med skjemaet til leder av klubben og får han/henne til å undertegne på at du har en rolle hvor det er behov for politiattest.
 
Det utfylte og signerte skjemaet sendes til:
 
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø 
 
Etter en til to ukers behandlingstid vil du få tilsendt politiattesten hjem til deg. Attesten skal så vises leder av din gruppe og så tar du den med hjem. Attesten skal altså ikke lagres av idrettslaget.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


NB! Frist til å bestille nye ILAR klær er søndag 1.september
31.08.2019
Bestill Ilars nye klubbklær!
21.08.2019
Frist for å bestille ny klubbdrakt er i dag!!
30.11.2018
Vipps årets medlemskontingent til ILAR!
07.10.2018
Finnmarks idrettskrets hederstegn til Kjell-Harald Erichsen
03.06.2018
17.mai program i Nesseby
14.05.2018
Design på nye ilardrakter!
24.04.2018
Ilar arrangerer 17. mai fra 2018-20
24.04.2018