Påmeldingsfrist 7. mai - for å lære å padle kano, fiske og jakte på kulturminner
Ilar vil i vår gjennomføre en leir for barn, unge og voksne hvor de lærer å padle med kanoer, fiske i fiskevann og jakte på kulturminner. For å bli trygge på kanopadling vil vi først trene på dette i bassenget i Vestre Jakobselv 16.mai, mens del to gjennomføres som en overnattingstur 8-9. juni ved Norvivannet som på samisk heter Guovdejávre (sjøormvannet) ovenfor Mortensnes. Påmeldingsfrist 7. mai.Påmeldingsfrist og instruktører

Frist for å melde seg på er 7.mai, og påmeldingen sender du til Kåre Aasprong som er koordinator og hovedansvarlig for leiren.

Du kan sende påmeldingen (med navn på barn og voksen som skal delta) til følgende e-postadresse: aasprong@gmail.com

Alle barn må ha med en voksen person med seg til bassenget som har ansvaret for dem. Målet er også å lære foreldrene å håndtere kano.  


Instruktører kanopadling:
- Kåre Assprong
- Anita Andersen

Instruktører fisking
- Johan Schanche
- Mathis Schance
- Morten Erichsen
- (kanskje Rolf Matti Reisænen)  

Instruktør jakten på kulturminner
- Kjersti Schanche

Leirsted

Norvivannet/Guovdejávre er lett tilgjengelig med bil, samtidig som det er godt skjermet fra vei og bebyggelse. Det er fisk i vannet, og området er fullt av kulturminner som vi kan se nærmere på i løpet av campen.

Ilar har en egen Ilarlavvo som det er mulig å overnatte i, men det er ikke plass til alle i den. De som har egen lavvo/telt bør overnatte i det. Har du behov for å overnatte i Ilarlavvoen, gi beskjed om dette ved påmelding.

Alle som deltar tar med egen mat.


Bildetekst: Leiren gjennomføres ved Norvivannet som på samisk heter Guovdejávre (sjøormvannet) ovenfor Mortensens. Planlagt leirsted i rød sirkel.

Kanopadling

I bassenget i Jakobselv 16. mail (fra kl. 17.30-20.30) og den første dagen ved Guovdejávre/Nordvivannet vil vi fokuserer på:

  • Lasting i kano. Hvordan unngå en ustabil kano?
  • Ombordstigning i kano. Det er størst sannsynlighet for at kanoen velter når du går om bord i den. Lær hvordan du unngår dette.
  • Hvordan padle kano? Vi lærer å bruke kanoen, forskjellige padleteknikker, bla. J-tak – padle rett fram, svinge på en femøring, forflytte kanoen sideveis.
  • Når du først havner i vannet med klær. Hva gjør du da?
  • Sittestillinger og hvem styrer kanoen.
  • Sikkerhetsregler. Eksempelvis hvordan komme ut av kanoen når den er full av vann.

Fisking

Den delen som tar for seg fiske vil fokusere på å lære hva som er gode fiskeplasser i et vann, hvordan få fisken opp, hva kan en fiske med. Det vil også bli demonstrert gamle lokale fiskemetoder som bruk av «kasteboks». Vi får lære om ulike fiskeredskaper. Vi fisker med makk, sluk, flue, oter, og vi dorger etter kano.

Vi vil forsøke å vise hvordan vi tilbereder fisken. Vi vil lære litt om hvordan vi tar vare på fisken på fjellet.

Med flott utsikt over Varangerfjorden er det også en flott plass å lære litt om hvordan folk fiska i gamledager, hvor grunnene og fiskeplassene ligger. Så vil vi gå til Gurluovtgohppi og se nærmere på spor etter hus fra steinalder og tidlig metalltid.

Jakten på kulturminner

Ilar ønsker også at barn og unge skal bli bedre kjent med historien i eget nærmiljø. På bakgrunn av dette vil vi på dag to av overnattingsturen fokusere på hvordan en kan finne kulturminner. Og ikke minst hva et kulturminne er. I så tilfelle er Mortensnes-Hammernes området et unikt område å lære om dette.

Vi vil se på Mortensnes ovenfra, og fundere litt nærmere på hvor sjøen har vært og hvor folk har bodd, nærmest fra et «fugleperspektiv.

Tre nye ilarkanoer

For å gjennomføre leiren har IL Ilar gått til innkjøp av tre kanoer, som vi ønsker å låne  gratis ut til medlemmene av klubben. Ilar håper at dette vil være med på å senke terskelen for å oppsøke naturen med en kano.  IL Ilar har fåttt 15.000,- kr i støtte fra Finnmark fylkeskommune til å gjennomføre leiren.

Målet er at Ilar skal bruke de nye ilarkanoene til å organisere en fast årlig kanotur for barnefamilier.Bildetekst: Ansvarlig koordinator for leiren er Kåre Aasprong.

Oppdatert 27.08.2013
Untitled Document