Utfordrer hele kommunestyret til å delta på ILARS lysløyperenn torsdag
I forbindelse med at Nesseby kommune skal selge tidligere Nesseby skole utfordrer IL Ilar hele kommunestyret i Nesseby kommune til å delta på ilars lysløyperenn torsdag 28.februar kl 18.00. Ilar er bekymret for at kommunestyret ikke følger opp sitt eget vedtak om at grendehusdelen skal opprettholdes når den gamle skoledelen selges.


De av representantene som skal delta på Aldonrennet 3. mars kan ta dette som en oppkjøring. På torsdag kan kan kommunestyrerepresentante få se på aktivitetene vi har, og det utstyret vi blant annet har brukt flere titusener på for å kunne ha alle typer aktiviteter i gymsalen.

Utsetter investering

I forbindelse med at klubben fikk bolystprisen for Finnmark høsten 2012, har vi også fått 50 000,- i støtte fra gavefondet til sparebank 1 Nord-Norge til å kjøpe enda mer utstyr. Pga. uklarhetene rundt fremtiden til grendehuset må vi avvente denne investeringen.Følger kommunestyret opp sitt eget vedtak?

Vi i Ilar er bekymret for at kommunestyret ikke følger opp sitt eget vedtak om at grendehusdelen skal opprettholdes. Dette var et av de politiske kompromissene i kommunestyret som lå bak etableringen av et nytt oppvekstsenter i Varangerbotn. Bakgrunnen til bekymringen er at vi vet at det er kommet inn et bud på hele skolen.

Ilar legger ned en betydelig innsats i folkehelsearbeid

Vi vil hevde at det arbeidet Ilar legger ned i folkehelsearbeid i kommunen, og for å gjøre Nesseby kommune attraktiv for barnefamilier, har en verdi som går langt utover kommunens kostnadene ved å drifte grendehuset i Nesseby. Vi bruker også grendahuset til arrangementer for å få inn penger til å drifte aktivitetene våre som f. eks kjøring av 37 km med skiløyer på dugnad, gjennomføring av en egen idrettsskole. Den beste løsningen

For IL Ilar med over 200 medlemmer vil det nærmest være kritisk hvis kommunen selger grendehuset hvor vi har hovedaktivitetene våre. Det vil rett å slett bli vanskelig å videreføre det arbeidet som gjorde at klubben i 2012 fikk bolystprisen i Finnmark. Dette var en pris vi fikk for at vi gjorde nærmiljøet, og Nesseby kommune til et attraktiv sted å bo.

Den beste løsningen for Ilar er at kommunen viderefører driften av grendehusdelen og inngår en avtale med klubben.

 
Oppdatert 27.02.2013
Untitled Document