Nå starter ILAR opp med turorientering
I fjor satte turorienteringen ny rekord i Nesseby. Nå starter vi opp igjen. Blir det ny rekord? Du kan kjøpe konvolutt med materiell for å gå turorientering hos Heidi Jernsletten og Eilif Noste. De vil også kunne gi deg flere opplysninger.


HVA ER TURORIENTERING:

Turorientering er et aktivitetstilbud avledet av det ordinære orienteringsløp, der arrangøren i et tidsrom har et antall poster stående ute i terrenget, og der deltakerne sjøl bestemmer når postene skal tas og i hvilken rekkefølge. Postene gir poengverdi avhengig av vanskelighetsgrad.

POSTENE:

30 poster er satt ut på kart i nærområdet. Postene vil stå ute i terrenget fra ca.20. juni og til 30. september. Når en post er funnet, bruker du stifteklemmen og stempler i den rubrikken på kontrollkortet med det samme nummer  som posten du befinner deg på.


KART:

Kartene vi bruker til turorientering er i målestokk 1:5000 og 1:10000 det vil si at 1 cm på kartet er 50 og 100 meter i terrenget. Kart nord for boligfeltet i Nesseby og nord og vestover fra travbanen.

MERKEKRAV:

  • Barn under 16 år; Gull 150 poeng Sølv 100 poeng Bronse 50 poeng.
  • Voksne: Gull 225 poeng Sølv 150 poeng Bronse 50 poeng.
  • Bronsemerket første gang, sølvmerket andre gang og gullmerket tredje gang.

PREMIERING:

Når du har klart kravet til gullmerket 5 ganger får du 5 års plakett i bronse. Etter det tiende gullmerket får du 10 års plaketten i sølv, etter 15 år i gull, og videre 20 og 25 års premiering etter kravet til gullmerket.

De som leverer klippekort til registrering er med i trekningen av en premie.

GENERELT:

Flere kan benytte seg av samme konvolutt, ved å kjøpe ekstra klippekort, pris kr 30.- Om det er noe som er i uorden på postene, vennligst kontakt Eilif Noste på telefon  92890154 eller Heidi Jernsletten 91747941

 Klippekort leveres senest 20. oktober til Eilif Noste eller Heidi Jernsletten.

GOD POSTJAKT 

HILSEN I.L.ILAR O-GRUPPA


Oppdatert 29.08.2013
Untitled Document