Innbydelse til Aldonrennet - vinterens vakreste turrenn!
Aldonrennet er et 25 km langt turrenn som i år avvikles 1. mars 2015. Påmeldingsfrist for konkurranseutøvere er fredag 27.februar kl. 23.59 i MinIdrett. Turløpdeltakere melder seg på ved start eller i Min Idrett. Det er 35. gang at rennet gjennomføres. Aldonrennet er et samarbeid mellom de to idrettslagene IL Ilar og NIF i Nesseby
Bildetekst:Turrennet går fra Varangerbotn til Nesseby gjennom et variert bjørkeskogsterreng med små elvedaler, små vann, myrdrag og hvor den nakne Varangerhalvøya nesten gjennom hele løypa er panoramaet mot nord. Sørover er det vakre Varangerfjorden som utgjør utsikten i deler av løypa.
 
Bilder fra Aldonnrennet i 2014 finner du her
 
Invitasjonen finner du her

Startidspunkt: 

 
  • Familie/trimklassen starter mellom 09:00 og 11:00.
  • Konkurranseklassen har fellesstart kl 12:00

Påmeldingsfrister:

 
  • Turklassen - påmelding i MinIdrett her før 27.2 kl 23.59 eller så melder du deg på start (flott hvis de som er sikker på at de går rennet melder seg på via minidrett, slik at vi har oversikt over antallet deltakere)
  • Konkurranseklassen - påmelding i MinIdrett her før 27.2 kl 23.59
 
 
Aldonrennet er med sine 34 år blitt et tradisjonsrikt renn hvor mange kommer tilbake år for år. Konkurranseløperne er fra stort sett hele Finnmark, mens turløperne kommer fra hovedsakelig Nesseby, Vadsø, Tana, men også noen fra de andre omkringliggende kommunene. 

Startet opp i 1980

Initiativet til å få et turrenn kom fra turløpere i Nesseby på 1970-tallet. Det var et stort og aktivt turlangrennsmiljø i distriktet. Det ble den gangen skilt mellom de som var rene konkurranseløpere og  de som var såkalte turløperne. Men etter hvert utviklet turklasseløperne til å bli nesten like gode som konkurransløperne og turklassen ble tatt ut av turrennprogrammene. 

Aldonrenntraseen ble gått opp på senvinteren 1978 av Henry Teigen, Eilif Noste og Øystein Nilsen. Da traseen var klar, begynte ballen å rulle og styrene og skigruppene i de to lagene Ilar og Nif satte i gang de formelles prossessene med å få godkjenning i kretsen osv. Og vinteren 1980 ble det første Aldonrennet avviklet.

Aldon navnet

Navnet kommer av  det fjellet Álda som ligger omtrent midt mellom idrettslagenes "sentre”, Varangerbotn og Nesseby. I den gamle samiske religionstida fram til 1700-1800-tallet, var fjellet et hellig fjell hvor det bl.a. finnes helleristninger i berget på toppen av fjellet. (Ordet alda er en betegnelse på flere hellige fjell i området) På norsk kalles fjellet Aldon.   

Fellesprosjekt mellom Ilar og NIF

Rennet er et fellesprosjekt mellom de to idrettslagene Ilar og Nesseby Idrettsforening, Ilar for Nesseby kirkested og omegn og Nesseby if for resten av kommunen. Vi synes sjøl at vi har klart dette tradisjonsrennet godt med de små ressursene vi rår over.

Oppdatert 18.02.2015
Untitled Document