Innbydelse til løpskarusell - trase løpskarusell og trimkarusell
IL Ilar - friidrett inviterer lag i Varanger og Tana til løpskarusell i Nesseby. Vi vil arrangere 3 løp før St. Hans og 3 løp på høsten med premieutdeling som en avslutning. Vi legger opp til å bruke den samme traséen hver gang. Hver løper kan dermed konkurrere med seg selv i tillegg til andre løpere. Du finner oversikt over traseen for løypskarusellen og trimkarusellen her.

Innbydelsen finner du  HER


Bildetekst: Traseen til løpskarusellen ser du ovenfor. Start og mål er ved Nesseby grendehus. 8-14 år løper en runde på 750 m, mens de fra 15 år løper tre under.

Trimkarusell

Ilar vil også arrangere en egen trimkarusell for småbarnsfamilier og andre i klubben som ønsker å trimme. Trimkarusellen vil bli arrangert på det samme tidspunktet som løpskarusellen. 

Målet med trimkarusellen er å komme nærmest en hemmelig idealtid som er fastsatt på forhånd. Alle som deltar tar med egen klokke (eksempelvis mobil med stoppeklokke).

Alle barn fra og med 7 år og nedeover som deltar på alle trimkarusellene vil bli premiert med en pokal. 

Bildetekst: Målet med trimkarusellen er å komme nærmest en hemmelig idealtid som er fastsatt på forhånd. Alle som deltar tar med egen klokke (eksempelvis mobil med stoppeklokke).


Oppdatert 27.08.2013
Untitled Document