Ilars matdag en hyggelig møteplass!
Årets matdag som er den 24 matdagen Ilar har arrangert, var i likhet med tidligere år en kulniarisk suksess. Antallet gjester var noe lavere enn fjorårets rekord, men 140 middagsgjester er likevel høyt. Her finner du 32 bilder, og en reportasje fra Ilar NETT-tv.

Ilarsjef Charles Petterson vil rette en stor takk til alle som har stilt opp med kaker, middagsretter, og ikke minst arbeidsinnsats.

- Jeg er imponert over de som stiller opp år etter år, spesielt over Britt Inger Olsen som også i år har vært sjef for matdagen og koordinert alt arbeidet i forkant og på selve dagen. Dette er sterkt og viser at mange setter pris på det arbeidet klubben gjør. Jeg er glad for denne oppslutningen om Ilars matdag, sier Petterson

Bilder fra Ilars matdag finner du HER

Videoreportasje fra Ilar NETT-tv
Video
Oppdatert 06.11.2012
Untitled Document