ILAR mottok bolystprisen!
Idrettslaget Ilar mottok i tirsdags kveld Finnmark fylkeskommunes Bolystpris for 2012. Prisen er på 30.000,- kroner samt et kunstverk. Det var Kjell-Harald Erichsen og Britt Inger Olsen som mottok prisen på vegne av Ilar. De kunne samtidig komme med en gledelig kunngjøring om at Sparebank 1 Nord-Norge fondet i dag også har valgt å støtte Ilar sitt arbeid med 50 000,- kroner.

Bildetekst: Britt-Inger Olsen og Kjell Harald Erichsen fra IL Ilar mottok bolystprisen fra fylkesråd Grethe Ernø Johansen. Fotograf: Harald Hereide Finnmark fylkeskommune.

Prisdeltakerne har informert ilars nettredaksjon om at selve rammen rundt prisutdelingen var svært stilfull, og de følte seg særdeles godt mottatt av et godt vertsskap! Begge to syns at dette en særdeles hyggelig opplevelse!
 
Gavefondet har tildeldt pengene til Ilar slik at klubben kan gå til innkjøp av utstyr som gjør at klubben kan etablere et enda bedre tilbud overfor barn og unge i nærmiljøet. 

Ilarstyret har også vedtatt at pengene fra Bolystprisen skal gå til samme det samme formålet.  Bildetekst: Britt Inger Olsen og Kjell Harald Erichsen var godt fornøyd med Bolystprisen fra Finnmark fylkeskommune. Fotograf Harald Hereide. Finnmark fylkeskommune.

Her finner du begrunnelsen for tildeling av prisen til ILAR

Her finner du lederartikkelen til avisa Sagat som kommenterer pristildelingen
Oppdatert 23.10.2012
Untitled Document