Ilar jubel for bolystprisen!
Idrettslaget Ilar har fått Finnmark fylkeskommunes bolystpris for 2012. I begrunnelsen for å gi prisen til Idrettslaget Ilar legges det vekt på at idrettslaget gjør en betydelig innsats for å fremme bolyst med sitt glødende samfunnsengasjement. Med sine tilbud innen kultur, idrett og fysiske aktiviteter favner Ilar bredt om hele bygda. Prisen deles ut årlig, og skal fremme noen som har gjort en særlig innsats for bolyst i Finnmark.

Ilarstyret onsdagskvelden med kake fra Nessebyordføreren: Fra venstre Ilarsjef Charles Petterson, Elisabeth Reisænen, Sini Rasmus, Jo Dikkanen, Britt Inger Olsen, Marit Kjerstad, Kjell-Harald Erichsen og Johnny-Leo Jernsletten (styremedlemmer som ikke var tilstede Rolf Matti Reisænen, Anja Sagene og Mikkho Solbakk)

Prisen er på 30.000 kroner og et kunstverk. Prisen deles ut på fylkestingets samling 23-24. oktober. Styret har besluttet at de to som skal motta prisen på vegne av Ilar er Kjell-Harald Erichsen og Britt Inger Olsen. De to har tilsammen vært leder av Ilar i mer enn 12 år. Begge er fremdeles medlemmer av styret og særdeles aktiv i klubbens arbeid.

Kake på ordførerens regning

Jeg syns pristildelingen er en fantastisk flott tilbakemelding på det arbeidet klubben gjør for nærmiljøet. På styremøte onsdagskveld var det kakespising og full jubel. Ordføreren har ringt meg og sagt at vi kan bestille kake på hans regning, og det gjorde vi, sier leder Charles Petterson.

I fjor fikk vi Nesseby kommunes kulturpris og i år bolystprisen for Finnmark. Det er veldig flott å få slike tilbakemeldinger på den all den dugnadsinnsatsen vi legger igjen i for at det skal være godt å bo å vokse opp i Nesseby, uttaler Petterson.

Hvorfor fikk ILAR bolystprisen?

Finnmark fylkeskommune mener at idrettslaget Ilar skiller seg ut blant de 7 kandidatene som var nominert til prisen. I begrunnelsen fremheves det at engasjementet synes å være godt forankret i lokalsamfunnet, der gamle, unge og nye innbyggere involveres i bygda gjennom aktiviteter som skaper samhold og bolyst. Det kan virke som om Ilar er en viktig kulturbærer og samlingspunkt i kommunen med sitt spekter av tilbud for alle.


På bildet ovenfor: Ilarstafetten 2012

Finnmark fylkeskommune er også glad for at Nesseby kommune er inne i en positiv befolkningsutvikling der gode aktiviteter og tiltak som bidrar til trivsel og bolyst er viktig, noe som idrettslaget Ilar er en flott eksponent for.

Fylkeskommunen understreker at Ilars satsing og aktiviteter er særlig viktige i små kommuner som sliter i kampen om nyetableringer og kompetent arbeidskraft.


Bildet ovenfor: Dugnadsjobbing

Begrunnelsen for nominasjonen av Idrettslaget Ilar

Nedenfor finner du begrunnelsen til vedkommende som har nominert klubben til prisen: 
 
"Idrettslaget Ilar i Nesseby foreslås til både bolyst og folkehelseprisen. Denne lille klubben makter å gå utenom rammene for hva et vanlig idrettslag tradisjonelt driver med. Hovedfokuset ser ut til å skape trivsel og få folk i fysisk form, godt forankret i den lokale kulturen. For å få dette til har de stor dugnadsånd og en mengde ildsjeler, som står på for klubben.
 

Bildet ovenfor: utnevning av 10 nye æresmedlemmer på jubileumsfesten i 2011

Som ”gjest” i bygda eller som nyinnflyttet blir du gjerne invitert med på aktivitetene, og slik blir kommunen kjent med nye folk på en positiv måte. Det finnes mange aktive idrettslag i fylket, men forslagsstiller mener at forskjellen går ut på at Ilar klarer å kombinere driften av et idrettslag med lokal kulturformidling på en god og samlende måte. Gjennom hele året har de aktiviteter tilpasset årstiden, som sykling, friidrett, orientering eller langrenn.På bildet ovenfor: Bålkos på Ilars friluftscamp

Det sier seg selv at det høye aktivitetsnivået krever ressurser og at all dugnadsinnsatsen ikke kan måles i penger. Det kan imidlertid måles i at folk trives i bygda, og at de driver med helsefremmede aktiviteter som styrker lokal tilknytning og samhørighet. Og hvor har folk lyst til å bo? Det er bare å se på statistikken at Nesseby er en av de få små kommunene som vokser og gror jevnt og trutt.

Nesseby har et stort fødselsoverskudd og mange familier vender hjem til en kommune som har fått et godt omdømme og som fremstår som attraktiv. En medvirkende faktor til dette er at du har aktive lag og foreninger i bygda, som idrettslaget Ilar."

Klubben satser videre

Klubben hviler ikke på “laurbærene” og har akkurat etablert en idrettsskole med fokus på orientering, turn, friidrett, terrengløp med lassokasting, fotball, innebandy, barnetrim, svømming, terrengsykling og ski.


På bildet ovenfor: snøballkrig på Ilars idrettsskole

– Vi er spesielt fornøyd med at vi har fått svømming som en del av idrettskolen. Ikke minst med tanke på at det ikke eksisterer svømmebasseng i Nesseby, uttaler Petterson.

Vi trenger flere medlemmer!

- Jeg vil tilslutt oppfordre flere til å melde seg inn i klubben. Nå mangler vi kun en håndfull medlemmer for å slå medlemsrekorden på 172 medlemmer fra 1982, avslutter Petterson.
Oppdatert 13.09.2012
Untitled Document